Skatteregler ved indbetaling

Meget præmien Roses

Gældende fra Dantoto spil er den samlede betegnelse for en række spil på heste- og hundevæddeløb med løbende odds totalisatorspilder udbydes af Danske Licens Spil. Spil på hestevæddeløb kan ske gennem Danske Licens Spils Dantoto terminaler, via www. Endvidere kan Dantoto spil ske på de måder, Danske Licens Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder uanset, hvorledes spillet er foretaget. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Finansielle indtægter er udeladt. Hvis sponsorbidragene ikke medregnes vil den samlede andel af afgift og udlodning være 62 pct. Udlodningen kendes endnu ikke, hvilket også er tilfældet for evt. Der være ikke oplysninger om udlodningen til almennyttige formål. Bankospilområdet betaler ikke en forbrugsafgift af omsætningen, og gevinstafgift betales bare af offentlige bankospil. Ses der ene på statsafgifternes andel af bruttospilleindtægten, svinger afgiftsniveauet mellem 4 og ca. Den laveste beskatning findes hos Vare- plus Landbrugslotterierne 7 pct.

41 42 43 44 45 46 47

Leave a Reply

Your email address will not be published.