Pressemeddelelser

Styrer Circuit

Det var den af fynsk historie og topografi så højt fortjente Vedel Simonsen. Hele sit liv igennem syslede han med Odense og sin fødeøs historie, og et vidnesbyrd om hans righoldige samlinger fik man, da han i erne udgav en lang række hæfter, der tilsammen fylder ca sider. Disse hæfter handler om fynske byers og herregårdes og danske adelsmænds og adelsslægters historie. Tørre og vidtløftige er de, og i vor tid vil de fleste finde dem ganske ulæselige, men de er endnu ved de mange adelsbreve, der her offentliggjordes for første gang, vigtige kilder til Danmarks og i særdeleshed til den danske adels historie, hvori den fynske adel til alle tider vil indtage en fremtrædende plads. Man har kaldt tidsrummet fra grevens fejde til enevældens indførelse for Danmarks sidste storhedstid. Da var den dansk-norske konge Østersøens herre og Danmark-Norge den førende stat i Østersøområdet. Det var desuden dansk landbrugs guldalder, det var renaissancens tid her i landet. For første gang gjorde Danmark med Tyge Brahe en indsats i europæisk videnskab.

Log ind på din brugerkonto

Brat er der hul igennem, og ideerne myldrer ud ad tangenterne, ikke atypisk den oplevelse, spiritus kan vække. Spirare er latin for ’ånde’ eller ’pust’, og når den store kunst bliver til, tales der i romantiske vendinger ofte om ’en indre storm’. Når der skal skabes, skal der luftstrøm til. Guds ånd svævede som kendt over vandene, før det hele gik løs. Holder vi fast i luft-metaforen, må den sidste tids blæst om et københavnsk operahus da være aldeles inspirerende omgang. Store tanker har svirret: Sig ja!

243 244 245 246 247 248 249

Leave a Reply

Your email address will not be published.