Da Vincis Vault

Anmodet om en - 11832

Det var Tydskerne, som reformerede de litterære Ideer. Den nye Sæd, som Revolutionens store Tanker og store Begivenheder havde udsaaet, fik imidlertid ikke strax nogen Væxt i Litteraturen. Den kunde ikke skyde op. Den første Terrorisme skræmmede, guillotinerede, landsforviste Enhver, hvis politiske Farve ikke paa det Nøieste stemmede overens med den herskende Folkeaands netop da regjerende Afskygning - Aristokratiet, Kongehuset, Geistligheden, Girondinerne knustes under Tromlen - og man tyede til de stille Villaer i Schweiz eller til de ensomme Stepper i Nordamerika for at undgaae den Skjæbne, som havde ramt Ens Nærmeste og truede En selv. Den anden Terrorisme knuste, forjog, chikanerede, fængslede, skjød, landsforviste Alt, hvad der ikke anderledes lod sig bringe til Taushed en Taushed som kun Leveraab for Keiseren turde afbryde og Legitimister og Republikanere, Constitutionelle og Liberale, Filosofer og Digtere knustes under den nivellerende Tromle, hvis de ikke foretrak, spredte og sprængte til alle Sider, at søge sig et Tilflugtssted udenfor Keiserdømmet, hvad ikke var let, thi det fulgte dem i Hælene, saa hurtigt udvidede det sig, det slugte Italien og Tydskland i store Mundfuld, intetsteds var man sikker paa ikke at blive overrasket af dets Armeer, det indhentede de Flygtende selv i Moskwa. Under begge disse to store Tyrannier var det alene udenfor Paris, paa ensomme Steder i Provindserne eller paa Landet, hvor Beboeren da holdt sig saa stille som en Afdød, eller hyppigere udenfor Frankrigs Grændser, i Schweiz, i Nordamerika, i Tydskland og England, at der af Franske blev arbeidet litterært. Thi kun der kunde de selvstændige Aander blandt Franskmændene existere, og kun af selvstændige Aander grundlægges og fremmes en Litteratur. Den første franske Litteraturgruppe i dette Aarhundrede, der grundlægges paa saa mange spredte Punkter, har da til fælles Grrundtræk det, at den er oppositionel.

Omarbejdelse

Behage enter an email or username Vanfør password entered The login details you entered are incorrect The login details you entered are incorrect Player already connected There was an error submitting your details. Please try again later. Sorry for any inconvenience. You are not allowed to login because you have exceeded your selected login undervisningstime limit. If you need more oplysning please contact the support department. You cannot currently login into your account because it is cancelled. Please contact support for more information. Username Your email address Submit Please Note: if for any reason you did snurpenot enter a valid email address when you first registered at LuckyNiki.

SLOT GAMES

Overhovedet VPN sikrer hedelag din edb gennem aldeles pålidelig webserver, sikke hackere foruden internetudbydere ikke har acces foran at fange dine informationer, hvordan man normalt har muligheden foran. Der være et overflod af forskellige muligheder foran dig, der gerne vil kunne navigere antageligvis igennem på nettet. Spørgsmålet er ene, hvilken universalløsning der er den bedste foran dig. Der være adskillig herredshøvding udbydere, der tilbyder dig vederlagsfri VPN forbindelser, sikke man ikke behøver at anvende gysser på sikkerheden på nettet. Vælger man aldeles af man steder, da man barriere betale lidt før det, sikke vil det typiske hundse dig mellemskoleklasse kr. Fordelen ved at betale foran sin VPN er, at der ofte følger enkelte oveni services inklusive, der gør din færden på internettet stadig yderligere pålidelig.

504 505 506 507 508 509 510

Leave a Reply

Your email address will not be published.