Erstatning for tab af erhvervsevne

Engangs indgået

Indtægten skal trækkes fra ressourceforløbsydelsen uden fradrag for udgifter, da der ikke er tale om selvstændig virksomhed. Lejeindtægten kan altså ikke reduceres med nødvendige udgifter ved ejerlejligheder, såsom afdrag og renter på prioritetsgæld, forsikringer, ejendomsskat og lignende. Ankestyrelsens principafgørelse A om beregning af starthjælp - fradrag for indtægter - udlejning - ejerlejlighed - selvstændig virksomhed. Efter vores opfattelse gælder principafgørelsen også for fradrag i ressourceforløbsydelse. Der skal ikke ske fradrag i ressourceforløbsydelsen for børnetillæg for mindreårige børn. Beløbet skal bruges til børnenes forsørgelse. Efter reglerne skal der ikke ske fradrag for børns indtægter og indtægter, der vedrører børn. Når der månedligt bliver udbetalt fra en privat forsikringsordning, er der tale om løbende udbetalinger. En ydelse anses for at være løbende, selv om der er forskel på beløbenes størrelse.

Nyhedsbrev

Hvor er reglerne for betaling af skatter af personskadeerstatning? Jeg skal have udbetalt en stor erstatning efter en dødsensalvorlig trafikulykke, hvor jeg kom meget slemt til skade med ryggen. Jeg barriere bl. Jeg har forstået det sådan, at nogle af ydelserne er skattepligtige, men andre ikke. Hvorfor er der den forskel, og skal jeg bare indberette det til SKAT?

Mest læste

Det er den lov, som Patienterstatningen barriere følge ved beregning af erstatning. Loven omtaler erstatning og godtgørelse. Erstatningens omfang afhænger af mange forhold, herunder da stor din skade er, og hvilke konsekvenser den har haft for dig. Du kan kun få erstatning foran den skade, der er sket på grund af selve behandlingen. De skader og tab, som skyldes den lidelse, du er blevet behandlet for, erstattes ikke. Reglerne er komplicerede.

472 473 474 475 476 477 478

Leave a Reply

Your email address will not be published.