Vilkår & Betingelser for brug

Spilleren er - 15980

Gevinster på da. Dette gælder også gevinster hidrørende fra de progressive jackpots. Vi kan rapportere og tilbageholde beløb fra dine gevinster for at overholde gældende love. Alle skatter i forbindelse med gevinster, du opnår, er dit ansvar alene. Kontosaldi kan ikke overføres til, udskiftes med eller indfries til en anden præmie.

290 291 292 293 294 295 296

Leave a Reply

Your email address will not be published.