Risk transformation

Løbende værdi Stars

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn — dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet — herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Tag bedre beslutninger om sikkerhed med disse 3 modeller

At identificere, håndtere og reagere på nedgøre risici giver en organisation et afsats for at vokse og fortsætte inklusive at blomstre. I historisk perspektiv har organisationer haft fokus på risici, hvordan kan håndteres gennem implementering af styringsredskaber. Men som oftest tilbyder disse bare få reelle fordele. Derfor bør aldeles organisation øge sit fokus på risikolandskabet og overveje tre kategorier af risici: upside, outside og downside. Design af din risikostrategi EY's Risk Transformation Consulting Services hjælper bestyrelsen og medlemmer af ledelsen med at opbygge en bøjelig og risikobevidst organisation, som træffer lindre beslutninger, således at de strategiske målsætninger kan opnås. Vi hjælper dig inklusive at definere dit univers på underlag af strategiske, finansielle og operationelle tungemål "risikovillighed" og kategoriserer de risici, man bør kunne rumme, undgå eller mildne "risikostrategi". Alt dette hjælper med at afstemme dine risici efter dit sigte og forretningsstrategi.

Hvad får din virksomhed ud af en Legal Risk Management-proces?

Det er måske tilfældet, når man byggelegeplads motorvejsbro nummer , men ikke pr. projekt- og produktarbejde, hvor innovation plus kreativitet spiller en stor rolle, plus viden opbygges undervejs. Her er der med andre ord tale om aldeles læringsproces, hvor det eneste, man kan være sikker på er, at de ved mindst i starten af projektet, når kontrakten underskrives. Men hvordan kan vi imødekomme behovet for budgetmæssige rammer, når løsningen er ukendt og læringen sker undervejs? Hvordan kan vi danne et kontraktmæssigt grundlag, der sikrer, at dialogen fokuseres på værdi og ikke planlagt scope? Svaret er Shared Risk-kontrakter, og det er omdrejningspunktet for dette whitepaper. Første del omhandler de generelle udfordringer, vi møder, når kontraktmæssige rammer skal etableres for en læringsproces, selvom vi i del to ser nøjere på de konkrete kontrakttyper og deres respektive fordele og ulemper. Hvad går galt?

Shared Risk contract models : in Danish

Medarbejderforhold, f. På den måde får Pr. et bedre overblik over og brugerstyring af virksomhedens risici på tværs af koncernen. I kan hermed afhængig af fokus for undersøgelsen undgå retssager, redde overholdelse af gældende love og regler og blive bedre rustet til at modstå markedsudsving. Opfølgningen kan dels forekomme på ledelsesniveau, dels med de ansvarlige for de enkelte områder, men som fundamental indeholder en test af de opstillede forudsætninger, en afstemning i forhold indtil den på tidspunktet gældende risiko- plus koncernstrategi samt en fornyet analyse af de foreliggende risici — hvilke moment skulle være kortlagt i systemet. Der er ingen "one size fits all"-løsning for legal risk management, men man fleste virksomheder kan komme godt pr. gang med de fem trin, vi har skitseret i ovenstående model. Den enkelte virksomhed kan frit vælge omfanget af legal risk management-processen. Det er således muligt, at nogle virksomheder vælger at starte ud med et afgrænset fokus på et eller flere risikoområder. Som nævnt er det dog vigtigt at holde sig for øje, at risici ofte er gensidigt afhængige — og at de til tider har en akkumulerende effekt på hinanden. Pr. en eventuel afgrænsning af en legitim risk management-proces er det derfor vigtigt, at I får en forståelse foran, hvordan enkelte risikoområder potentielt kan eksistere gensidigt påvirkende.

Forretningsområder du ønsker info om:

Værktøjer Tag bedre beslutninger om sikkerhed inklusive disse 3 modeller Vi har fuldvoksen 3 værktøjer der sammen skal redde, at du får mest muligt frem af dine investeringer i sikkerhed. Det handler om: Definere og måle den værdi som sikkerhed skaber Løbende udføre prioriteringer af mest relevante trusler Affatte en plan for initiativer, der barriere minimere risikoen. G4S VærdiRadar Sæt brændpunkt på forretningsværdi Som ansvarlig for vished navigerer du i dag i et komplekst landskab mellem sikkerhed, forretning plus innovation med mange forskellige interessenter. Ofte skal du forholde dig til fordring og strategier fra din overordnede virksomhedsledelse og du skal samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og leverandører. Vores analysemodel G4S VærdiRadar gør det nemmere for dig at arbejde sammen med dine interne interessenter, fordi du taler i et sprog, som de forskellige interessenter forstår. Udfyld VærdiRadaren Download Excel værktøjet, sikke kan du nemt og enkelt fylde, kommentere og klassificere områderne i radaren.

368 369 370 371 372 373 374

Leave a Reply

Your email address will not be published.